Privacy Statement


Online Voordeelacties


In het kader van alle acties (hierna te noemen “Acties”) aangeboden op de website van online-voordeelacties.nl (hierna te noemen “Website”) legt Online Voordeelacties (kantoorhoudende te Apeldoorn aan de Molenstraat-Centrum 481 (hierna te noemen “OVA “) gegevens vast. OVA respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. OVA verwerkt de gegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement.

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is OVA de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door deel te nemen aan de Acties en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

Doeleinden


In de Acties wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de database van OVA ten behoeve van het verstrekken aan de geselecteerde adverteerder, zodat deze op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.
 

Verstrekking gegevens aan derden


Uw e-mailadres wordt uitsluitend aan adverteerders verstrekt indien u daartoe, via het aanvinken van de voorwaarden, toestemming heeft gegeven. De adverteerder zal uw e-mailadres in een bestand opnemen en gebruiken voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven. De adverteerders bieden u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mail nieuwsbrieven van de adverteerder.
 

Indien u in de Acties een adverteerder selecteert of aangeeft informatie te willen ontvangen over producten, diensten en/of activiteiten van een adverteerder, verstrekt OVA uw (noodzakelijke) persoonsgegevens aan de geselecteerde adverteerder zodat deze op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.

Indien u uw persoonsgegevens (waaronder ook e-mailadres) wilt laten verwijderen uit het bestand van de betreffende adverteerder kunt u zich te allen tijde wenden tot de klantenafdeling van deze adverteerder. De adverteerder zal uw verzoek tot verwijdering onverwijld inwilligen. Deze is daartoe wettelijk verplicht.

OVA zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij OVA betrokken is.

OVA kan uw persoonsgegevens verder gebruiken om u in de toekomst te informeren over haar dienstverlening of om u te informeren over producten en diensten die overeenkomen met uw eerder getoonde interesses en aanvragen. 

Websites van derden


De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. OVA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

Beveiliging en bewaring


Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt OVA passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door OVA niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Klikgedrag en cookies


Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. 

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (uw IP- adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor OVA en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

Algemeen


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met: 

Online Voordeelacties
Molenstraat-Centrum 481
7311 XL Apeldoorn 
info@onilne-voordeelacties.nl

OVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd of via de e-mail aan u bekend gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze Website regelmatig te bekijken.